page view image

Afrotopia: Framtidens Afrika / The Future of Africa

Felwine Sarr og Thomas Hylland Eriksen om avkolonisering, eurosentrisme, kunstens rolle og Afrikas framtid. / Felwine Sarr and Thomas Hylland Eriksen about decolonization, eurocentrism, the role of art and the future of Africa.

Informasjon
event image
NB! Thomas Hylland Eriksen må dessverre melde avbud av helsemessige årsaker, og vil bli erstattet som moderator av forfatter og tidligere kunstnerisk ansvarlig ved Litteraturhuset, Andreas Liebe Delsett.

Hvordan skal Afrika nå sitt fulle potensiale når Europa fortsatt er malen man styrer etter? Ikke bare har århundrer med kolonisering og utbytting ribbet kontinentet for muligheter, men begrepet «utvikling» har blitt nærmest synonymt med å gå i Europas fotspor.

Det hevder den senegalesiske akademikeren Felwine Sarr i sin bok Afrotopia, som har hatt stor innflytelse globalt, både i akademiske kretser og i offentlig debatt. Her utforsker han muligheten for et nytt Afrika, med utgangspunkt i afrikanske tenkere, kunstnere og filosofisk tradisjon. Afrika trenger et utopia, et mål å strekke seg mot, uten å måle seg opp mot andre, mener Sarr. Hvordan kan et slikt afrotopia se ut?

Felwine Sarr er en toneangivende akademiker og aktiv samfunnsdebattant. Han er professor i økonomi ved universitetet Gaston-Berger i Senegal, og professor i fransk og frankofone studier ved Duke University, så vel som musiker og forfatter av flere romaner. Sammen med filosofen Achille Mbembe står han bak Les Ateliers De La Pensée, som samler akademikere og forfattere fra Afrika og diaspora. I 2018 utarbeidet Sarr og den franske kunsthistorikeren Bénédicte Savoy på oppdrag fra president Emmanuel Macron en rapport om repatriering av afrikanske kulturgjenstander i franske museer.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og forfatter av en rekke bøker om blant annet identitet, globalisering og samfunnsutvikling.

Nå møtes de to til samtale om avkolonisering, eurosentrisme, kunstens rolle og Afrikas framtid.

Samtalen vil være på engelsk.


//


Professor Thomas Hylland Eriksen unfortunately has to cancel due to health reasons, and will be replaced as moderator by writer and former artistic director at the House of Literature, Andreas Liebe Delsett.

How can Africa reach its full potential when Europe is still the blueprint to model oneself after? Not only has centuries of colonization and exploitation stripped the continent of opportunities, but the term “development” has all but become synonymous with following in Europe’s footsteps.

This is the argument of Senegalese academic Felwine Sarr in his book Afrotopia, which has had great influence in academic as well as public discourse. In it, he explores the possibility of a new Africa, with the help of African thinkers, artists and philosophic traditions. Africa needs a utopia, a goal to strive towards, without comparing themselves to others, Sarr says. How might such an afrotopia look?

Felwine Sarr is a leading academic and a prominent voice in public discourse. He is professor in economics at the Gaston-Berger University in Senegal, and professor of French and francophone studies at Duke University, USA, as well as a musician and the author of several novels. Together with the philosopher Achille Mbembe, he has established Les Ateliers De La Pensée, which gathers academics and writers from across Africa and the diaspora. In 2018, commissioned by President Emmanuel Macron, Sarr and the French art historian Bénédicte Savoy authored a seminal report on repatriation of African cultural artifacts from French museums.

Thomas Hylland Eriksen is professor of social anthropology at the University of Oslo, and the author of a number of books about topics such as identity, globalization and social development.

At the House of Literature, Hylland Eriksen will join Felwine Sarr for a conversation about decolonization, eurocentrism, the role of art and the future of Africa.

The event will be in English. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.