page view image

Reingjeterne: Om samisk kultur og mattradisjon

Arrangementsinformasjon
event image

«Jeg er ikke politisk aktiv, men det er likevel politisk det jeg gjør» - Máret Rávdná Buljo

Reinen står sentralt i samisk tradisjon, både som yrkesretning og som kilde til mat og brukskunst – duodji. Samtidig er reindrift sentralt i mange arealkonflikter med majoritetssamfunnet, og blir et tydelig eksempel på hvordan samiske rettigheter stadig taper mot kommersielle interesser.
Hva kan samisk natursyn og mattradisjoner lære oss om dyreetikk og en bærekraftig matkultur for framtiden?

Máret Rávdná Buljo driver reindriftsgården Boazovázz ("reingjeterne") i i Lødingen. I 2019 ble hun tidenes yngste, og første samiske, vinner av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Anders Oskal er reineier og generalsekretær for Internasjonalt reindriftssenter, der han blant annet jobber med dokumentere og bevare tradisjonelle reindriftsmetoder.

Nå møter de to matskribent og tidligere programsjef ved Litteraturhuset, Andreas Liebe Delsett, til samtale om et midtpunkt i samisk kultur og historie: Reinen.

Samtalen etterfølges av en middag basert på samiske mattradisjoner, hvor Buljo og Oskal vil fortelle om reindrift, mattilberedning og ressursutnyttelse i samisk tradisjon underveis. Les mer her. 

Foto: Marianne Lovise Strand (Buljo)

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.