page view image

Saklig søndag: Om æreskriminalitet

Foredrag ved Terje Bjøranger og Gunnar Svensson

Informasjon
event image
I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om emnet, men også på grunn av flere stygge partnerdrapssaker det siste året, har æresvold og æresrelatert kriminalitet fått et skjerpet fokus.

Politiadvokat i Kripos Terje Bjøranger og politioverbetjent Gunnar Svensson har arbeidet med æresrelaterte konflikter i mer enn 25 år i politiet, migrasjonsmyndighetene og barneverntjenesten. I 2004 var begge med å starte Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, der Gunnar Svensson er politiets representant. Sammen har de nå skrevet boken Æresrelatert kriminalitet. En casebasert håndbok.

Ifølge forfatterne knyttes æresrelaterte konflikter i Norge særlig til innvandrergrupper med røtter i Midt-Østen, Nord-Afrika, Pakistan og Afghanistan – men også andre miljøer er berørt. Æresrelatert kriminalitet rammer særlig jenter og kvinner, og omfatter blant annet vold og drap, berøvelse av personlige frihet og påtvungne arrangerte ekteskap. I boken forklares æresbegrepet som styrer hverdagen innenfor en æreskultur, og hvordan æresrelaterte handlinger rammer dem som utsettes for dem.

Ikke gå glipp av Terje Bjøranger og Gunnar Svenssons foredrag denne søndagen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.