page view image

Constance Debré: Kjærlighet og hat / Love and hate

I samtale med Emma Clare Gabrielsen om romanen Love me tender, om morskap, fordommer og frihet. / I conversation with Emma Clare Gabrielsen about the novel Love me tender, motherhood, prejudice and freedom.

Informasjon
event image
Etter 20 år i et heterofilt ekteskap begynner Constance å utforske sin lesbiske side. Hun skiller seg fra mannen, slutter i jobben som høyprofilert advokat, og bryter med det streite borgerlige livet hun har levd så langt. Constance begynner på nytt, med å bygge et alternativt liv med nye verdier og en friere seksualitet med kvinnelige elskerinner.

Det eneste hun ønsker å beholde fra sitt gamle liv er den fem år gamle sønnen Paul, men faren anklager henne for å være uegnet som mor, og går til sak for å frata henne foreldreretten. Mens saken stormer over flere år og sønnen glir stadig lenger unna henne, funderer Constance over morskjærligheten, skeiv seksualitet og den intense motstanden hennes nye identitet blir møtt med. Er det rom for ulike typer kvinnelighet og ulike måter å være mor på, og hvor mye skal man ofre av egen integritet for barnas skyld? Hvilke muligheter har (skeive) kvinner til frihet og lykke i et fortsatt svært patriarkalsk og verdikonservativt samfunn, og hva er egentlig bestanddelene i et godt liv?

Constance Debré debuterte som forfatter i 2004, men slo for alvor gjennom i 2018 med Play boy, en refleksjon over prosessen hennes med å komme ut som lesbisk i voksen alder. Sammen utgjør Play boyLove me tender og Nom en løs selvbiografisk trilogi som utforsker politikk, kjønn, seksualitet og frihet i dagens Frankrike. Love me tender er den første av bøkene til å bli oversatt til norsk, i Gøril Eldøens oversettelse.

Nå møter Debré journalist Emma Clare Gabrielsen til samtale om morskap, frihet, og fordommene som fortsatt rammer dem som trår utenfor A4-livet.

Samtalen foregår på engelsk.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning på skeiv litteratur, som er støttet av Bufdir.


//

After 20 years in a heterosexual marriage, Constance starts exploring her lesbian side. She divorces her husband, quits her job as a high-profile attorney, and makes a clean break with the bourgeois life she has led so far. Constance starts again, building a new life with new values, and a more liberated sexuality with women. 

The only thing she wishes to keep from her old life, is her five-year-old son Paul, but his father accuses her of being an unfit mother and sues her for custody. While a harsh custody case unfolds over several years, Constance reflects on motherly love, queerness and the intense aversion her new identity is met with. Is there room for different ways to be a woman and a mother, and how much of your own integrity should you sacrifice for your children? What possibilities do (gay) women have for freedom and happiness in a still very patriarchal and conservative society, and what constitutes a good life? 

Constance Debré made her literary debut in 2004, but had her real breakthrough in 2018 with Play boy, a reflection on her lesbian coming-out as a grown woman. Together, Play boy, Love me tender and Nom make up an autobiographical trilogy, exploring politics, gender, sexuality and freedom in contemporary France. 

Debré meets journalist Emma Clare Gabrielsen for a conversation about motherhood, freedom, and the prejudice that still affects those who choose non-conventional lives. 

The conversation will be in English. 

This event is part of Litteraturhuset’s fokcus on lgbt+ literature, which is supported by Bufdir.


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.