page view image

Saklig søndag: Kvinner som endret filosofihistorien

Foredrag ved Kristin Gjesdal

Informasjon
event image
Kvinnelige filosofer er slett ikke et nytt fenomen. De har vært der hele tiden.

Filosofer som Germaine de Staël i revolusjonens Paris, Rosa Luxemburg i Berlin rundt århundreskiftet og Angela Davis i 1970-tallets USA stilte konfronterende spørsmål, søkte dristige svar og leverte kompromissløse analyser. De tok for seg spørsmål om kanon, kjønn, rasisme, sosial urettferdighet, vår omgang med naturen - og, ikke minst, våre grunnleggende, menneskelige betingelser.

Hvorfor kjenner ikke flere til dem?

Kristin Gjesdal er filosof og professor i filosofi ved Temple University Philadelphia, Pennsylvania, USA. I sin nye bok, Opprørerne. Kvinner som endret filosofien, børster hun støv av arbeidene til elleve kvinner som hun mener ble utelatt da den moderne filosofihistorien ble skrevet. I sin samtid var de opprørere i filosofien, og Gjesdal argumenterer for at deres tenkning ikke er mindre opprørsk, eller relevant, i dag.

Få med deg Kristin Gjesdals foredrag denne søndagen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.