page view image

Upålitelige minner. Maria Stepanova og Hedda Lingaas Fossum

Arrangementsinformasjon
event image

Maria Stepanova er en av Russlands fremste poeter og forfattere fra sin generasjon, og sammenlignes gjerne med forfattere som Olga Tokarczuk og Svetlana Aleksijevitsj.

I storverket Til minne om minnet (til norsk ved Marit Bjerkeng) utforsker hun hvordan vi konstruerer historien ut fra nåtiden, og stiller seg spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å fortelle historien på de dødes premisser.

Gjennom gamle brev og arkiver, men også fysiske gjenstander og steder, går hun inn i sin egen familiehistorie og forsøker å nøste opp livene deres.

Stepanova vokste opp i Sovjetunionens siste tiår i en russisk, jødisk familie, som overlevde det forrige århundrets enorme omveltninger og utrydningsforsøk.

Livene deres var ikke ekstraordinære eller preget av heltedåder, men som Svetlana Aleksijevitsj insisterer Stepanova på å vise oss livene til enkeltmenneskene som lever sine dagligliv i historiens stormkast.

Stepanovas språk er lyrisk og filosofisk, og hun går i dialog med tenkere som Susan Sontag, Marcel Proust og Vladimir Nabokov. Boka er på samme tid fragmentarisk, utforskende og leken, og kan like gjerne karakteriseres som en utforskning av selve erindringen.

Hun gransker det menneskelige behovet etter å konstruere et narrativ: I en minneverdig passasje beskriver hun sin egen sterke følelsesmessige reaksjon på å besøke bestefarens hjem – før hun avslører at hun hadde oppsøkt feil hus.

På Litteraturhuset møter Stepanova kritiker Hedda Lingaas Fossum til samtale om erindring, nostalgiens kraft og de små menneskene i den store historien.

Samtalen vil foregå på engelsk.

//

Maria Stepanova is one of Russia's most prominent poets and writers of her generation, often likened to writers such as Olga Tokarczuk and Svetlana Alexievich.

In her compendious work In Memory of Memory (translated into English by  Sasha Dugdale), she explores how we create history from the present, and poses the question of whether it is at all possible to tell a story on the deads' terms.

Through old letters and archives, as well as physical objects and places, she traces her own family history, in an attempt to capture their lives.

Stepanova grew up in the last decades of the Soviet Union in a Russian, Jewish family that survived the great upheavals and exterminations of the last century.

Their lives were neither extraordinary nor marked by heroic deeds, but like Alexievitch, Stepanova insists on showing us the lives of the individuals leading their daily lives in the midst of history's many storms.

In a lyrical and philosophical language, Stepanova draws on thinkers such as Susan Sontag, Marcel Proust and Vladimir Nabokov. The book is simultaneously fragmentary, experimental and playful, and as much as a family memoir, it can be read as an exploration of memory itself.

She scrutinizes the human need to construct narratives: In a memorable passage, she describes her own emotional reaction to visiting the home of her grandfather - only to reveal that she had been in the wrong house.

At the House of Literature, Stepanova will be joined by critic Hedda Lingaas Fossum for a conversation about memories, the power of nostalgia and the small human beings in the great history.

The conversation will be in English.

Ansvarsfraskrivelse

Billetter refunderes kun ved avlysning.