Kropper som grenser. Oslo-foredragene av Achille Mbembe

Arrangementsinformasjon

Foto: Antoine Tempe

Helt siden On the Postcolony utkom på engelsk i 2001, har Achille Mbembe (f. 1957 i Kamerun) vært en av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte filosofene og sosialteoretikerne i vår tid, en posisjon som ble ytterligere befestet med Critique of Black Reason i 2017.

Mbembe er professor ved University of the Witsvatersrand i Johannesburg. Denne høsten vil han gjeste Litteraturhuset og holde tre nyskrevne foredrag. I foredragsserien vil han utforske hvordan vi på bærekraftig og rettferdig vis og på tvers av kropper og grenser kan dele en planet som holder på å gå i oppløsning.

Mbembes premiss er at jordas livsbetingelser er alvorlig svekket av menneskelig aktivitet, og at behovet for å lege den er akutt. Med dette som utgangspunkt spør han: Hvordan kan vi bebo denne planeten på ny og dele den rettferdig? Hvordan kan vi sette jorda sammen igjen til et integrert system for både mennesker og andre vesener?

Gjennom Mbembes refleksjoner om hvordan vi bør forholde oss til en planet i oppløsning, vil han også utforske den rollen grenser spiller. Hvem har rett til å bevege seg rundt på planeten, og hvem har autoritet til å hevde en slik rett? Hvordan kan en bærekraftig politikk for framtiden se ut?

Fredag 13.9 kl. 18.00: Kropper som grenser 

Lørdag 14.9 kl. 12.00: Mennesker som objekter: retten til mobilitet

Lørdag 14.9 kl. 14.00: En verden uten grenser?

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.