page view image

Rachel Cusk: På utstilling / On Display

Rachel Cusk i samtale med Jessika Gedin om kunstnerroller, kjønnsroller og samfunnets blikk.
//
Rachel Cusk in conversation with Jessika Gedin about the artist, gender roles and society’s gaze.

Information
event image
Rachel Cusk er en av vår tids fremste nålevende forfatterstemmer, og står bak 12 romaner, så vel som en rekke sakprosautgivelser og teaterstykker. Hennes modige, sylskarpe og originale litterære stemme har gjort henne til en favoritt blant lesere så vel som kritikere. Cusk er en nyskapende forfatter i ordets rette forstand, i den grad at hver nye utgivelse fra hennes hånd er noe helt nytt.
Hun var milevis foran den offentlige, feministiske debatten da hun ga ut den ærlige morskaps-skildringen A Life’s Work. Omriss-trilogien ble av mange kritikere ansett som revolusjonerende innenfor romanformen, og den nye utgivelsen Parade (til norsk ved Agnete Øye) står heller ikke tilbake for den karakteristikken. Her fortsetter Cusk sin utforskning av ukonvensjonelle fortellingsstrukturer, og dykker ned i livene til flere kunstnere, alle referert til med initialen G, fortalt gjennom en navnløs forteller som beveger seg sømløst ut og inn av de ulike historiene.
Resultatet er en dristig komponert utforskning av kunstnerrollen, av hva som driver noen til å skape kunst, og om hvordan både kunst og kunstner også formes av samfunnets blikk. Samtidig er ikke skildringene og spørsmålene hun utforsker begrenset til kunstnere; mellommenneskelige relasjoner og eksistensielle spørsmål dissekeres presist og nådeløst.
I Universitetets aula møter Cusk journalist og forlegger Jessika Gedin til samtale om forbindelsene mellom kunsten og livet, om kunstnerroller, kjønnsroller og hvordan vi mennesker lever sammen. 

Samtalen vil være på engelsk.

Arrangementet foregår i Universitetets Aula (Karl Johans gt. 47). 

//

The author of twelve novels, along with a number of non-fiction books and plays, Rachel Cusk is one of our most prominent contemporary writers. Her brave, razor sharp and original voice has made her a favourite with readers and critics alike. 
Cusk is a truly innovative writer, pushing the boundaries of the form for each new publication. Already in 2008, when she published her brutally honest depiction of motherhood A Life’s Work, she was miles ahead of contemporary feminist discourse. Her Outline trilogy was considered by many critics a revolution of the novel form.
Her latest novel Parade is no different. Here, Cusk continues her exploration of unconventional structures, delving into the lives of a number of artists all referred to with the initial G. Their stories are told through a nameless narrator moving seamlessly in and out of the different tales. The result is a boldly composed exploration of the role of the artist and what drives someone to create art, a novel about how both art and artist are shaped by society’s gaze. In Parade, Cusk dissects interpersonal relationships and existential questions with precision and clarity.
In The University of Oslo's Ceremonial Hall, Cusk will be joined by journalist and publisher Jessika Gedin, for a conversation about the connections between art and life, about gender roles, the artist and how we human beings are able to live side by side.
The conversation will be in English.

The event will take place in the University Aula (Karl Johans gt. 47). 

Foto: Siemon Scammel-Katz

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.