page view image

An Ode to Boyhood and Rage. Max Porter and Mattis Øybø

Information
event image

* Scroll down for English *

Året er 1995, og 16 år gamle Shy sniker seg ut av den landlige internatskolen for trøblete tenåringsgutter kalt «Siste sjanse». En lang historikk med småkriminalitet, utvisninger og frustrerte familiemedlemmer har ført ham hit, men nå er det snart over. I jakkelomma har han walkmanen, lastet med favorittsjangrene drum ‘n’ bass og jungle, og en marijuanasigarett. Sekken har han fylt med steiner, og i hodet renner det over av minner av alt han har gjort galt og ikke har fått til.

Shy (til norsk ved Bjørn Alex Herrman) er en formmessig ambisiøs og språklig lyrisk karakterstudie med utenforskap som sitt hovedobjekt. Gjennom hyppige tilbakeblikk og tankeinnskytelser fortelles historien om en vanskelig oppvekst og en ung mann på randen av selvutslettelse. Shy er en øm og vond fortelling om depresjon og det å ikke passer inn, fortalt med stor følsomhet og omsorg. Samtidig er romanen en energisk ode til nittitallets outsidere, musikken og kulturen som omfavnet dem, de som ingen andre ville ha.

Max Porter er en britisk forfatter og forlagsredaktør i forlaget Granta. Med sine eksperimentelle og nyskapende romaner, ikke minst debuten Sorg er den greia med fjær (til norsk ved Arne Ruste), har han markert seg som et av Storbritannias fremste forfattere og ervervet seg en stor tilhengerskare både blant kritikere og hos allmennheten. Også andre forfattere som Douglas Stuart, PJ Harvey og George Saunders har utpekt Porter som blant sin generasjons viktigste stemmer.

En annen som har fulgt Porter med nysgjerrighet, er forfatter og forlagsredaktør Mattis Øybø. Nå møter han Porter til samtale om Shy, maskulinitet og hvordan hente inn igjen de som faller utenfor.

Samtalen vil være på engelsk.

///

The year is 1995, and 16 year old Shy is sneaking out of the rural boarding school for “difficult” boys, named “Last Chance”. A long history of petty crime, expulsions and frustrated family members has brought him here, but now it is all soon over. With a spliff in his pocket and his Walkman loaded with his drum ‘n’ bass favourites, he’s ready. His rucksack is filled with rocks, and his head is swimming with memories of all his failures and times he fucked it up.

Shy is a compositionally ambitious and lyrical character study with troubled youth as its subject. Through frequent flashbacks and interjections, Shy provides us with glimpses of a difficult childhood leading to a young man at the verge of self-annihilation. Shy is a tender story of depression and not being able to fit in, told with great compassion and nuance. At the same time, the novel is a fervent ode to the outsiders of the 90s and to the culture and music that embraced them, those who no one else wanted.

Max Porter is a British author and editor at the publishing house Granta. With his experimental and innovative novels, in particular Grief Is the Thing with Feathers, he has established himself as one of his generation’s most exciting voices and acquired a large readership among critics and with the general public. Even other writers like Douglas Stuart, PJ Harvey and George Saunders have expressed their admiration for Porter and his trilogy of novels on boyhood, which Shy now completes.

Another writer who has followed Porter’s career with curiosity and excitement is Norwegian author and editor at Tiden, Mattis Øybø. He will meet Porter for a conversation on Shy, masculinity and how best to bring the outsiders back in.

The conversation will be in English

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.