page view image

Kjønn, klasse og svik / Gender, Class and Loss

Glenn Bech og Andrew McMillan i samtale med Kristofer Folkhammar om fattigdom, klasse og giftige kjønnsroller. / Glenn Bech and Andrew McMillan in conversation with Kristofer Folkhammar about poverty, class and toxic gender roles.

Informasjon
event image
«er det bare når jeg beskjeftiger meg med underklassens forderveligheter at eliten kan like meg?» 

Forfatter og psykolog Glenn Bech åpnet en større klassedebatt i Danmark med den selvbiografiske romanen Farskipet og manifestet Jeg anerkjenner ikke lenger deres autoritet, som begge nå er ute på norsk i Kyrre Andreassens oversettelse.

I romanen Farskipet skildres en brutal oppvekst preget av vold, svik og giftig maskulinitet, men også ømhet og kjærligheten for familiene og arbeideklassemiljøet som skildres. Romanen ble omfavnet av den litterære offentligheten, og året etter fulgte Bech opp med Jeg anerkjenner ikke lenger deres autoritet, et rasende manifest om klassekamp, proletariat og elite. Her angriper han klasseforakten og den økonomiske blindheten i den kulturelle middelklassen i en selvransakende, høylytt og insisterende prosa som skildrer hva det vil si å være utsatt som homofil og fattig.

Maskulinitet, homofobi og klasse er også tema i den britiske forfatteren Andrew McMillans kritikerroste romandebut Synd, oversatt av Bjørn Alex Herrman. Gjennom tre generasjoner tas leseren fra kullindustriens storhetstid, med lange dagers blodslit i gruvene, til en nåtid preget av arbeidsløshet og ensomhet, særlig blant menn. Med et poetisk og følsomt språk utforsker McMillan den moderne mannsrollen og hvordan fortiden spiller inn i nåtiden. Samtidig er boken en hyllest til arbeiderklassen og en oppfordring til refleksjon, forandring og aksept.

Nå møter McMillan og Bech forfatter og journalist Kristofer Folkhammar til en samtale om fattigdom, klasse og giftige kjønnsroller.

Samtalen vil være på engelsk.

Før samtalen (kl. 18.00) vil McMillan også holde foredraget "100 skeive dikt", om kategorien «skeiv poesi» og prosessen og utfordringene ved å skape en ny kanon. 

//


Writer and therapist Glenn Bech sparked a larger debate about class issues in Denmark with his autobiographical novel The Fathership (forthcoming in Hazel Evans’ translation) and his manifesto Jeg anerkænder ikke længere jeres autoritet (“I no longer recognize your authority”).

The novel The Fathership depicts a brutal childhood characterized by violence, betrayals and toxic masculinity, but that also has a tenderness and love for the families and working class community portrayed. The novel was praised by the literary establishment, and the following year, Bech published Jeg anerkænder ikke længere jeres autoritet (“I no longer recognize your authority”), a furious manifesto about class struggle, the proletariat and the elite. In a self-scrutinizing, loud and emphatic prose, Bech rails against class contempt and the economic blind spots within the cultural middle class, showing the reader what it is like to be exposed, gay and poor.

Masculinity, homophobia and class are central issues in British poet and author Andrew McMillan’s critically acclaimed debut novel Pity. The book portrays three generations of men, spanning from the heyday of the coal industry, with long days of back-breaking labour in the mines, to a present characterized by unemployment and loneliness. In a sparse but urgent tone and with an eye for the raw and vulnerable, McMillan explores today’s gender roles for men, and how the past affects the present. At the same time, the book is a tribute to the working class and an invitation to reflection, change and acceptance.

McMillan and Bech are joined by writer and journalist Kristofer Folkhammar for a conversation about poverty, class and toxic gender roles. 


The conversation will be in English.

Before the conversation (at 6 PM) McMillan will also hold the lecture "100 queer poems", where he reflects on the category of ‘queer’ poetry and the process and pitfalls of creating a new canon. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.