page view image

Mitt oppgjør med woke. Saklig søndag med Danby Choi

Information
event image

I følge en undersøkelse NRK har gjennomført er nær halvparten av unge mellom 19 og 39 år redde for å si hva de mener. For mange kan frykten for å bli kansellert, uthengt, miste venner og jobbmuligheter gjøre at man selvsensurerer i møte med temaer der aktivismen er stor.

Ansvarlig redaktør for den nettbaserte kulturavisen Subjekt, Danby Choi, peker i sin nye bok Kanseller meg hvis du kan : mitt oppgjør med woke ut dette som den autoritære kjernen i woke.

I følge ham truer den nye årvåkenheten viktige liberale prinsipper, særlig ytringsfriheten og rettssikkerheten, og frarøver fellesskapet viktige debatter.

Choi har også selv merket aktivistenes vrede. I boken forteller han om den personlige bakgrunnen for sitt engasjement og om sin rolle i en rekke høyprofilerte saker der det har stormet i mediene. Med boken ønsker han å gi unge voksne en språklig og idéhistorisk verktøykasse til bruk i kampen mot det han anser som en skadelig samfunnsutvikling.

Få med deg Danby Chois foredrag denne søndagen.