page view image

History In the Footnotes. Leila Aboulela, Maaza Mengiste and Bhakti Shringarpure

Information
event image

* Scroll down for English *

Historien skrives av seierherrene. Men trenger vi ikke også å høre historien fra den andre siden, fra vanlige mennesker fanget midt i historiens omveltninger, tvunget til å velge side, eller bare forsøke å overleve? Til de som forvises til fotnotene i historiebøkene, eller som aldri nevnes.

Dette kan sies å være utgangspunktet i romanene til sudansk-skotske Leila Aboulela og etiopisk-amerikanske Maaza Mengiste, som begge skriver med utgangspunkt i sine hjemlands historiske begivenheter.

I Aboulelas nye roman River Spirit er bakteppet den dramatiske tiden i Sudans historie på slutten av 1800-tallet. I løpet av få år gikk landet gjennom flere okkupasjoner og en blodig revolusjon anført av en mann som påsto å være al-Mahdi (islams Messias). Gjennom et flettverk av ulike stemmer som havner på ulike sider i konfliktene, og med den foreldreløse ungjenta Akuany som omdreiningspunkt, tar Aboulela oss med gjennom Sudans nyere historie.

En ung, fattig kvinne er også sentral i Maaza Mengistes roman Skyggekongen (til norsk ved Hilde Stubhaug), som forteller historien om da Etiopia i 1935 ble invadert av Mussolinis Italia. Fortalt fra så forskjellige perspektiver som Etiopias keiser Haile Selassie, den italienske soldaten Ettore og tjenestejenta Hirut, gir romanen et mangefasettert bilde av begivenhetene. Mengiste har selv sagt at hun var særlig opptatt av å utforske kvinnenes rolle i motstandskampen.

Mengiste er født i Etiopia, og bor i dag i USA. Hun har utforsket Etiopias historie i begge sine kritikerroste romaner, debuten Beneath the Lion’s Gaze og Skyggekongen, sistnevnte ble kortlistet til den prestisjetunge Booker-prisen. Mengiste har også gjort seg bemerket som fotograf og essayist.

Aboulela er født i Sudan, og bor i dag i Skottland. Hun har utgitt en rekke prisvinnende romaner, novellesamlinger og skuespill. River Spirit er første roman i en planlagt serie som utforsker Skottlands rolle i britenes kolonisering av Sudan.

På Litteraturhuset møter Aboulela og Mengiste forfatter og kunstnerisk leder for Radical Books Collective, Bhakti Shringarpure, til samtale om å skrive historiske romaner, og om å løfte fram kvinners og hverdagsmenneskers opplevelser i den store historien.

Arrangementet vil foregå på engelsk.


///

History is written by the victorious. But do we not also need to hear the story from the other side, from ordinary people caught in the middle of historical upheavals, forced to pick a side, or just try to survive? To those relegated to the footnotes in the history books, or not mentioned at all.

This can be said to be the starting point for the novels of Sudanese-Scottish Leila Aboulela and Ethiopian-American Maaza Mengiste, both writing about historical events in their home countries.

The backdrop in Aboulela’s new novel River Spirit is the dramatic time in the Sudan’s history in the late 19th century. In the span of just a few years, the country underwent several occupations, as well as a bloody revolution led by a man claiming to be al-Mahdi (the Islamic Messiah). Through a multitude of voices from different sides of the conflicts, and with the young orphaned girl Akuany as a turning point, Aboulela leads us through a central historical time in the Sudan.

A young, poor woman is also central in Maaza Mengiste’s The Shadow King, telling the story of 1935 Ethiopia invaded by Mussolini’s Italy. Told from as different perspectives as Ethiopia’s emperor Haile Selassie, the Italian soldier Ettore and the servant girl Hirut, the novel offers a complex picture of the events. Mengiste has emphasized that she was particularly interested in exploring women’s role in the resistance movement.

Mengiste was born in Ethiopia, and is currently living in the United States. She has explored Ethiopia’s recent history in both her critically acclaimed novels Beneath the Lion’s Gaze and The Shadow King, with the latter shortlisted for the prestigious Booker Prize. Mengiste has also made her mark as a photographer and an essayist.

Aboulela was born in the Sudan, today she lives in Scottland. She has published a number of award winning novels, short story collections and plays. River Spirit is the first novel in a planned series exploring Scotland’s role in the British colonization of the Sudan.

At the House of Literature, Aboulela and Mengiste meet writer and creative director of the Radical Books Collective, Bhakti Shringarpure, for a conversation about writing historical fiction, and about foregrounding the stories of women and ordinary people within big historical events.

The event will be in English.

Afstandsverklaring

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.