page view image

Den vanskelige maten. Saklig søndag med Andreas Liebe Delsett

EVENEMENTGEGEVENS

Mat og drikke er helt primære behov for oss mennesker. I dagens samfunn skaper imidlertid maten bekymring hos stadig flere. Noen er redde for å bli tykke, andre for å få i seg skadelige ingredienser. Noen frykter miljøkonsekvensene av det vi spiser, andre strever med prisen på maten. Hvorfor ble det så vanskelig?


Forfatter og matentusiast Andreas Liebe Delsett er nå aktuell med sin bok Den vanskelige maten, og denne søndagen gjester han Litteraturhuset. Ved å servere oss historier om dilemmaer i kjøledisken, klasseforskjeller i USA og et framtidsrettet spisested i 1800-tallets Oslo, synliggjør han utfordringene ved måten vi spiser på i dag. Hvordan kan vi gjenfinne matgleden og få på plass en matpolitikk som gagner mennesker og miljø? Kanskje vi får noen svar på søndag. Vel bekomme!