Verden på vippepunktet. Saklig søndag med Dag O. Hessen

Arrangementsinformasjon

I løpet av 70 000 år har menneskeheten gått fra å være en liten gjeng på noen hundre individer til å dominere kloden med et folketall på snart åtte milliarder. Inngrepene vi har gjort i naturen, er så store at de registreres geologisk og kalles antropocen.

I Dag O. Hessens nye bok Verden på vippepunktet viser han, med grunnlag i forskning og ikke skremselspropaganda, at vi kan stå overfor to vippepunkt. Vi kan ha nådd et punkt der den negative utviklingen kan skyte fart, raskere enn vi tidligere har antatt. Det andre vippepunktet handler om oss. Klarer vi å samle oss om så store endringer at vi kan snu utviklingen i tide?

Arrangementet er nå utsolgt i hovedsalen, men det vil bli overføring til annen sal på huset. Gratisbilletter legges ut 20. september kl. 9.00.