Svenske tilstander. Lena Andersson

Arrangementsinformasjon

Ragnar forsto at realskolen ikke var noe for ham. Den var for de spinkle som alltid var forkjølt og hadde en far som var ingeniør. Den var for et annet slag, det lesende slaget som manglet kropp og derfor ikke hadde noe imot å aldri bruke den.

Lena Andersson ble litterær kjendis i hjemlandet med de to romanene om kjærlighetssyke Ester Nilsson (Rettsstridig forføyning (2013) og Uten personlig ansvar (2014)). I hennes nye roman Sveas son er det Ragnar Johansson som står i sentrum av begivenhetene. Ragnar er født i 1932, det svenske folkhemmets år null. Kan denne mannen, som i sine aldrende år hater bråket og jåleriet med kaffebarkaffe, sies å være inkarnasjonen av folkhemmets idealarbeider: traust, hardtarbeidende, rett fram?

På hvilken måte speiler Ragnar, hans foreldre og hans barn, det svenske samfunnets utvikling gjennom de siste hundre år, framveksten av sosialdemokratiet, velferdsstaten? Og er det slik at hendene og kroppen i løpet av hans levetid kan sies å ha tapt terreng til en økende grad av intellektualisering? På Litteraturhuset snakker Lena Andersson om sin nye roman og om forholdet mellom individ og samfunn.

lenaandersson

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Arrangementet starter presis.