(DATO UAVKLART) - Savage Objects. Foredrag og møte med Achille Mbembe

Arrangementsinformasjon

Hva er svarthet, og hvordan henger det spørsmålet sammen med raseteorier, kolonialisme, slaveri og økonomisk utbytting i nåtida? Hvordan skal vi forstå maktrelasjoner i dagens postkoloniale Afrika, og hva er forholdet mellom teori og praksis i framtidas kamper mot rasisme og undertrykkelse?

Disse store spørsmålene er blant de mest sentrale i forfatterskapet og tenkningen til Achille Mbembe (f. 1957 i Kamerun og professor ved University of the Witsvatersrand i Johannesburg), og det er en begivenhet når en tenker av hans kaliber nå kommer til Oslo for å holde foredrag og snakke om sitt forfatterskap.

Helt siden On the Postcolony utkom på engelsk i 2001 har Mbembe vært en av de mest innflytelsesrike og omdiskuterte filosofene og sosialteoretikerne i vår tid, en posisjon som ble ytterligere befestet med Critique of Black Reason i 2017.

Mbembe kommer til Oslo etter å ha deltatt på årets Holbergdebatt i Bergen. På Litteraturhuset holder han et foredrag om det han selv kaller «Savage objects». Det handler om afrikanske gjenstander i Vestens museer, om hvordan urett i fortida kan bøtes på, om historisk gjeld og rettferdighet.

Etter foredraget samtaler Mbembe om sitt forfatterskap og hvordan det er relevant for debatter i samtida.

Arrangementet foregår på engelsk.


Foto: Antoine Tempé

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.