page view image

Saklig søndag: Homer, hans diktning og historie

Foredrag ved Øivind Andersen

Informasjon
event image
Gjennom tusener av år har mytiske fortellinger blitt overlevert fra generasjon til generasjon, gjennom muntlige overleveringer. For over 2500 år siden tok en ukjent, gresk dikter, kalt Homer, utgangspunkt i nettopp disse sangene og fortellingene da han skrev ned de to antikke eposene: Odysseen og Iliaden. Historiene om Helena og Paris, Akilles, Troja og Odyssevs har hatt enorm innflytelse på europeisk og vestlig kultur gjennom over to årtusen, og inngår ennå som en viktig del av vår forestillingsverden.

Øivind Andersen er professor i klassisk filologi (gresk og latin). Hans nye bok Homer. En odyssé gjennom diktning og historie handler ikke bare om Iliaden og Odysseen. Den handler også om den ukjente dikteren Homer, om den muntlige sangtradisjonen som diktene hans bygger på, om hvordan historien om krigen ved Troja forholder seg til den historiske virkeligheten i gresk bronsealder, og om tekstenes overleveringshistorie fra de først ble skrevet ned og frem til vår tid.

Få med deg en reise gjennom historien og diktingen med Øivind Andersen denne søndagen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.