page view image

Rasende historiefortelling: Om Jean Rhys, Jamaica Kincaid og Jane Eyre

Informasjon
event image

Det er alltid en annen side, alltid.
― Jean Rhys, Vide Sargasso

Jean Rhys og Jamaica Kincaid er to av de fremste navnene i karibisk litteratur. Begge har trukket fram betydningen av Charlotte Brontës Jane Eyre for egen skriving. Dette foredraget vil se nærmere på hvordan denne inspirasjonen kommer til uttrykk i bøkene deres, med et særlig blikk på hvordan de skriver om sinne og galskap.

For mange feministiske kritikere er Bertha Mason, «den gale kvinnen på loftet» i Jane Eyre, selve personifiseringen av kvinner som ekskluderes av patriarkalske strukturer. I dette foredraget viser Denise DeCaires Narain hvordan Rhys’ og Kincaids litteratur gir dette raseriet form på måter som både er produktive og stilistisk interessante.

Denise DeCaires Narain har mange år bak seg som underviser og forsker ved University of Sussex, der hun særlig har fokusert på kvinnelige karibiske forfattere og postkolonial litteratur. Nå gir hun en innføring til to av de kanskje fremste engelskspråklige forfatterne fra Karibia: Jamaica Kincaid og Jean Rhys.

Foredraget vil være på engelsk.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.