page view image

Oss mot verden / Us against the world. Douglas Stuart & Mattis Øybø

Arrangementsinformasjon
event image

Douglas Stuart entret bokverdenen med et brak i 2020. Debutromanen om Shuggie Bain og moren Agnes, om alkoholisme, thatcherisme og morskjærlighet, høstet lovord fra kritikere verden over og ble belønnet med den gjeve Bookerprisen.

Nå er Stuart aktuell med romanen Unge Mungo (til norsk ved Hilde Stubhaug), som foregår i et liknende landskap: Vi befinner oss i et dårlig strøk av Glasgow på 90-tallet, og hovedpersonen har også her to eldre søsken og en mor som drikker. Denne gangen er hovedpersonen en annen: Han heter Mungo, han er 15 år, og forsøker å finne ut av hvorfor han ikke er som de andre.

I Unge Mungo finner vi det samme rike språket og ømheten for menneskene som vi kjenner fra Stuarts første roman. Han er ikke redd for å vise fram de mørkeste og vondeste sidene av livet. Denne gangen tar han oss med på en skjebnesvanger fisketur der to karer skal gjøre Mungo til en mann, til kampene mellom protestantene og katolikkene og til den lange og seige kampen for arbeiderklassebarna som forsøker å komme seg vekk og til noe bedre.

Men først og fremst skriver Stuart fram et rått og vakkert kjærlighetsforhold mellom Mungo og nabogutten James, som finner sammen på tvers av religiøse skillelinjer og lokalsamfunnets strenge rammer for maskulinitet og seksualitet.

Når Douglas Stuart endelig kan gjeste Norge og Litteraturhuset, møter han forfatter og redaktør Mattis Øybø til samtale om oppvekst, klasse og den store kjærligheten.

Samtalen vil foregå på engelsk.

Foto: Martyn Pickersgill (Stuart) og Baard Henriksen (Øybø)

//

Douglas Stuart entered the literary world with a bang in 2020. His debut novel about Shuggie Bain and his mother Agnes, about alcoholism, Thatcherism and the bond between mother and son drew rave reviews from critics across the world, and earned him the prestigious Booker Prize.

Now, Stuart is back with the novel Young Mungo, set in a similar landscape: A poor neighbourhood in Glasgow in the 90s, and the main character has two older siblings and a mother who is fond of the drink. This time, the main character is called Mungo, he is 15 and trying to figure out why he’s not like the others.

In Young Mungo, we find the same rich language and tenderness for all characters as in Stuart’s first novel. He is not afraid to show us the darkest and most painful aspects of life. This time, he brings us along on an ill-fated fishing trip, during which two blokes will make a man out of Mungo, to the fights between Protestants and Catholics, and to the working class children’s long and slow struggle to get away to somewhere better.

But more than that, Stuart gives us a raw and beautiful love story between Mungo and the neighbour boy James, who find each other despite sectarian divisions and the local community’s rigid views of masculinity and sexuality.

 When Douglas Stuart now finally visits Norway and the House of Literature, he will be joined by writer and editor Mattis Øybø for a conversation about working class life, tender teenage years, and a great love.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.