page view image

Om woke: kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk

Informasjon
event image

Woke er etter hvert blitt et innarbeidet begrep i offentligheten. Lisa Esohel Knudsen er nestleder i Minotenk, samfunnsdebattant og forfatter. I sin nye bok Woke : kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk stiller hun spørsmål ved hvilken funksjon woke-begrepet har i samfunnsdebatten. Er det et meningsfullt begrep som beskriver kulturelle og politiske strømninger i vår tid? Er det blitt et samlebegrep for dem som frykter politisk korrekthet, krenkehysteri og kansellering? Eller handler advarslene mot woke egentlig om en motreaksjon på sosial endring og en utvidelse av den offentlige samtalen?

Få med deg Lisa Esohel Knudsens foredrag denne søndagen.