NY DATO: Krig for fred. Claudio Magris og Tore Rem

Arrangementsinformasjon

Det var leketøysoldatene som fikk meg til å forstå at krig må avskaffes og at den eneste riktige måten å klare det på er å leke krig. Leke for ikke å krige; leketøysoldater mot soldater.

Claudio Magris er en sentral skikkelse når man snakker om italiensk samtidslitteratur, og et navn som ofte nevnes i forbindelse med Nobelprisen. I sjangerblandende romaner, fortellinger og essays har han siden 1960-tallet utforsket de flytende grensene mellom land og kulturer i Europa, med et spesielt blikk for hvordan andre verdenskrig har påvirket området.

Magris er en av Italias ledende eksperter på tyskspråklig litteratur og sentraleuropeisk kultur. Hans kanskje mest kjente verk, Donau, følger elva Donau som en sentralnerve gjennom Europa og undersøker mytologien og historien i landskapet.

Tiltale frafalles, nylig oversatt av Tommy Watz, foregår i Trieste, et grenseområde som var et eget okkupasjonsområde under krigen. Her bygges et museum som skal stille ut krigsmateriell for å fremme fred. Samtidig forteller Luisa, som er ansatt ved museet, historien om sin familie: om mormoren som tystet på andre jøder, moren som vokste opp uten foreldre, og faren som kom til Italia som afroamerikansk soldat.

Nå kommer Magris til Litteraturhuset for å samtale med forfatter og litteraturprofessor Tore Rem om europeisk identitet, ansvar og forutsetningene for fred.

Samtalen foregår på engelsk og blir arrangert med støtte fra Det italienske kulturinstitutt i Oslo.


Foto: Paolo Magris 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.