Når barn blir gjort til våpen. Med Mia Bloom, Thomas Hegghammer og Hanne Østli Jakobsen

Arrangementsinformasjon

Terroristgruppers økende bruk av barn i terroraksjoner er uttrykk for en alarmerende utvikling i det globale trusselbildet. Det hevder den kanadiske terrorforskeren Mia Bloom, som er professor ved Georgia State University. I den aktuelle boka Small Arms forsøker hun forklare hvordan og hvorfor terroristgrupper som IS har begynt å rektruttere barn til sine rekker.

Denne våren har debatten gått i Norge om hva vi skal gjøre med de mer enn 40 norske barna og deres foreldre med tilknytning til IS, som per i dag befinner seg i leirer i Syria og Irak. I denne etisk krevende debatten har terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets Forskningsinstitutt vært en av de mer edruelige og prinsipelle stemmene.

Hva kan Mia Blooms forskning bidra med når vi skal forsøke å forstå og løse den utfordringen de såkalte IS-barna representerer. Hvordan kan vi forhindre at terroristgrupper fortsetter rekruttere stadig yngre barn til sine rekker? Mia Bloom og Thomas Hegghammer møter Morgenbladets Hanne Østli Jakobsen til samtale.

Samtalen vil foregå på engelsk.


Foto: fra omslaget til Small Arms 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.