page view image

100 skeive dikt / 100 queer poems

Foredrag ved Andrew McMillan / Lecture by Andrew McMillan

Informasjon
event image
Hva gjør et dikt «skeivt»? Og hvordan ville en skeiv diktkanon sett ut? Disse spørsmålene måtte poetene Mary Jean Chan og Andrew McMillan stille seg nylig da de var redaktører for en antologi av skeiv poesi, som inneholder klassikere som Langston Hughes og Elizabeth Bishop så vel som samtidsnavn som Ocean Vuong og Carol Ann Duffy.

Med et rått språk og blikk for sårbarhet, har Andrew McMillan markert seg som en av Storbritannias fremste poeter. Debuten fysisk fra 2015 (gjendiktet av Torgeir Schjerven) høstet flere priser, blant annet Guardian First Book Award som prisens første diktsamling. Romandebuten Synd (oversatt av Bjørn Alex Herrman) fra i år, utforsker mannsrollen i en falmende arbeiderklasse, i det som er et følsomt portrett av vanskelig maskulinitet og en hyllest til industribyen. Til daglig er han professor i moderne skrivekunst ved Manchester Metropolitan University.

I dette personlige foredraget vil McMillan reflektere over kategorien «skeiv poesi» og prosessen og utfordringene ved å skape en ny kanon. Han vil også trekke fram noen av poetene i antologien, og snakke om hva poesien deres betyr for ham.

Foredraget vil være på engelsk.
Hør også Andrew McMillan og danske Glenn Bech i samtale kl. 19:30 samme dag. 


//


What makes a poem queer? And what would a canon of queer poetry look like? Those were question that poets Mary Jean Chan and Andrew McMillan had to consider recently when they put together an anthology of queer poetry, including classics like Langston Hughes and Elizabeth Bishop, as well as contemporary figures like Ocean Vuong and Carol Ann Duffy.

With his raw and urgent style and empathetic eye, Andrew McMillan has established himself as one of the UK’s best young poets. His debut collection physical received several awards when it came out in 2015, among which was the Guardian First Book Award as the first poetry collection in its history. His debut novel Pity explores male gender roles within a struggling working class town, in what is a compassionate portrait of difficult masculinity and a love letter to the industrial city. Outside of being a poet, McMillan is Professor of Contemporary writing at the Manchester Metropolitan University.

In this personal lecture, McMillan will reflect on the category of ‘queer’ poetry and the process and pitfalls of creating a new canon. He will also highlight some of the poets within the anthology and what their poetry means to him.

The lecture will be held in English.
You can also hear Andrew McMillan in conversation with the Danish author Glenn Bech at 19:30 the same day. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Vi gjør oppmerksom på at Litteraturhuset tar situasjonsbilder under arrangementet.