Kroppen, tvilen, triumfen. Suzanne Brøgger, Hanne Ørstavik og Mari Nymoen

Arrangementsinformasjon

Suzanne Brøgger og Hanne Ørstavik er to markante forfattere som har satt sitt preg på den offentlige  samtalen i Norden om kjønn, seksualitet og frihet. Forfatterskapene  beveger seg mellom fiksjon og virkelighet, essay og roman idet de løfter  opp temaer fra intimsfæren og gjør dem allmenngyldige. Er jeg en som  kan gjøre dette? er det som om romanpersonene til Ørstavik spør seg  selv, på søken etter et større mulighetsrom for den voksne  seksualiteten.

Mens feministikonet Brøgger med årene har fått et annet syn på frihet enn det hun forfektet i sin debut Fri oss fra kjærligheten, og understreker i dag behovet for også å sette grenser.

Brøgger har vært en foregangsskikkelse for kvinner fra  68-generasjonen og fram til i dag siden debuten, som med sin skarpe  kritikk av ekteskapet som institusjon nærmest skapte et paradigmeskifte.  Hennes nyeste romanbiografi, Koral, er en sammenfattet og nykomponert utgave av de tidlige utgivelsene Creme Fraiche, JA og Transparence, hvor en mer sårbar posisjon kommer til uttrykk enn i originalene. Ørstavik har i sine tre siste romaner, Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux, På terrassen i mørket og fjorårets Over fjellet utforsket kroppens hukommelse, intime grenseoverskridelser og kroppen  som et godt sted å være og ta plass. Men det handler også om å gi omsorg  til det barnet man en gang var og fortsatt bærer i seg.

Brøgger og Ørstavik er engasjerte lesere av hverandres forfatterskap. Nå møtes de til samtale, ledet av forfatter og kritiker Mari Nymoen.

litteraturhuset
suzannebrøgger
hanneørstavik
marinymoen

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Arrangementet starter presis.