page view image

Krigens kvinnelige ansikt. Maaza Mengiste og Sofi Oksanen

Arrangementsinformasjon
event image

Ungjenta Hirut får tjeneste hos et rikt par, men havner snart i sentrum for parets mange krangler, sjalusi og sorg over tapet av et barn. Vi befinner oss i Etiopia på 1930-tallet. Bedre blir det ikke når Italia med Mussolini i spissen invaderer landet, og Hiruts herre må lede en motstandshær. Kona nekter å sitte hjemme og vente på mannen, og danner sin egen styrke, av kvinner. I hovedstaden forsøker keiser Selassie å drukne ute den prekære virkeligheten med lyden av opera.

I romanen The Shadow King har forfatter Maaza Mengiste tatt utgangspunkt i et sentralt kapittel i etiopisk historie, og sin egen familiehistorie. Hun tar oss med inn i fortellingene til tjenestejenta Hirut og husfruen hennes, men også til hærføreren Kidane, den italienske soldaten Ettore og keiser Haile Selassie. Resultatet er en flerstemt roman som utfyller bildet om Etiopias motstandskrig, om enkeltmenneskenes liv i den store historien.

Mengiste ble født i Etiopia, men familien hennes forlot landet på slutten av 70-tallet, under den etiopiske revolusjonen, som er tema i debutromanen Beneath the Lion’s Gaze. Både debuten og The Shadow King har begeistret kritikere, og har blitt oversatt til en rekke språk.

Sofi Oksanen har, i likhet med Mengiste, skrevet fiksjon ut fra historiske hendelser, blant annet fra et Sovjet-okkupert Øst-Europa under andre verdenskrig i romanene Stalins kyr og Utrenskning. Også her står kvinnenes erfaringer sentralt.

Nå er det igjen krig, både i Etiopia og i Ukraina. Sofi Oksanen møter Maaza Mengiste til en samtale om litteraturens rolle i å hjelpe oss med å forstå historien og vår egen samtid.

Samtalen vil foregå på engelsk.


//

The young girl Hirut starts working for a wealthy couple, but is soon brought into their many quarrels, their jealousy and grief over the loss of a child. This is Ethiopia in the 1930s. Things go from bad to worse when Italy, led by Mussolini, invades the country, and Hirut's master is tasked with organizing an opposition army. His wife refuses to wait at home for him, and creates her own force, made up by women. In the capital, emperor Selassie attempts to shut out the dire situation through the sound of opera.

In her novel The Shadow King, Maaza Mengiste takes as her starting point a central chapter in the history of Ethiopia , as well as her own family history. She invites us into the realities of the servant Hirut and her madame, but also that of the army leader Kidane, the Italian soldier Ettore and the emperor Haile Selassie. The result is a polyphonic novel that broadens our perceptions of the Ethiopian-Italian war and the lives of human beings in this great history.

Mengiste was born in Ethiopia, but her family left the country in the late 70s, during the Ethiopian revolution, which is central in her debut novel Beneath the Lion's Gaze. Both her debut and The Shadow King has received great critical acclaim, and been translated into numerous languages.

Sofi Oksanen has, like Mengiste, created fiction from historical events, such as a Soviet-occupied Eastern Europe during the second world war in her novels Purge and Stalin's Cows. Here, too, the experiences of women are central to the stories.

Now, both Ethiopia and Ukraine are at war again. Sofi Oksanen will join Maaza Mengiste for a conversation about the role of literature in helping us understand history and the times we live in.

The conversation will be in English.

Ansvarsfraskrivelse

Billetter refunderes kun ved avlysning.