Kemneren fra Kongsberg. Dag Solstad i samtale med Kjersti A. Skomsvold

Arrangementsinformasjon

Foto: Tom Sandberg

Det er en begivenhet når det kommer en ny roman fra Dag Solstads hånd. Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen heter høstens utgivelse, og hovedpersonen er den samme som i romanene Ellevte roman, bok atten (1992) og 17. roman (2009). Tre romaner om den menneskelige eksistensens grunnvilkår, om indre uro, frykt og lengsel etter mening. Om møter og avskjeder på togstasjoner. Og umuligheten i kemneren fra Kongsbergs nærmeste relasjoner.

I den første Bjørn-Hansen-romanen er hovedpersonen femti år og bosatt på Kongsberg. I åpningsscenen står han på togstasjonen og venter på at sønnen skal komme. En sønn han har sett lite til under oppveksten. Etter lengre refleksjon bestemmer han seg for å sette seg i en rullestol og spille lam resten av livet. Bare slik kan han holde ut.

I trilogiens andre bok, 17. roman, har hovedpersonen blitt pensjonist og er ferdig med å sone en fengselsdom for forsikringssvindel. Etter å ha unngått alt og alle i en lang periode bestemmer han seg plutselig for å gjenoppta kontakten med sønnen. Også i siste del av trilogien står en familierelasjon i sentrum. Hovedpersonen har forflyttet seg til Grønland, og til en ettroms der, når svigerdatteren banker på. Med seg har hun barnebarnet Wiggo, som hun vil skal flytte inn på hybel hos farfaren.

Det er klart for femtende, men forhåpentligvis ikke siste, besøk av Dag Solstad på Litteraturhuset. På scenen møter han forfatterkollega Kjersti A. Skomsvold til samtale.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.