page view image

Innføring i afrikansk litteratur: Hva er afrikansk litteratur?

Arrangementsinformasjon
event image

Når afrikanske forfattere anmeldes i Vesten, påpekes gjerne sporene fra «den rike afrikanske fortellertradisjonen». Men hva består egentlig denne fortellertradisjonen i? Hva kjennetegner den litterære tradisjonen før europeernes kolonisering, og hvordan forholder dagens afrikanske litteratur seg til denne tradisjonen?

Men å snakke om «eldre afrikansk litteratur» under ett, er litt som å samtidig skulle snakke om eldre engelsk, russisk og persisk litteratur, ifølge Stefan Helgesson. Derfor må vi først spørre oss hva som menes med «afrikansk litteratur».

Stefan Helgesson er professor i engelsk litteratur ved Stockholms Universitet, og har blant annet forsket på engelsk- og portugisiskspråklig litteratur i det sørlige Afrika. I dette foredraget gir han oss noen knagger for de mange eldre litterære tradisjonene i Afrika, og kommer blant annet innom Swahili-litteraturen, Yoruba-tradisjonen og det maliske eposet Sundjata.

Gjennom en serie foredrag vil Litteraturhuset gi en innføring i noen av de litterære tradisjonene fra det afrikanske kontinentet.