page view image

Håpets vår og fortvilelsens vinter / The Spring of Hope, the Winter of Despair

Arrangementsinformasjon
event image

Ali Smith og Maria Horvei

Hvordan skriver man med pulsen på samtiden, uten å vite hvor man ender? Det ville Ali Smith finne ut av da hun satte i gang med et halsbrekkende eksperiment – etter å ha overtalt redaktøren sin: Hun skulle skrive fire bøker, om de fire årstidene, på fire år.

Resultatet ble de fire kritikerroste og prisbelønnede bøkene Høst, Vinter, Vår og Sommer (alle til norsk ved Merete Alfsen), der vår egen samtid siver inn i romanuniverset. Skjebnen ville ha det til at disse årene ble ganske begivenhetsrike: I Storbritannia deler brexit folket, flyktningekrisa deler Europa, Donald Trump velges til president i USA og verden rammes av en global pandemi.

Kvartetten er likevel fjernt fra samtids-reportasje. De fire romanene er gjennomsyret av Smiths gjenkjennelige lekenhet i både språk og handling, og en nærmest trassig optimisme. Historiene og persongalleriene i de fire romanene krysser hverandre, Smith drar veksler på Shakespeare og Dickens, og løfter fram underkjente kunstnere som Pauline Boty, Barbara Hepworth og Lorenza Mazzetti.

Skotske Ali Smith er forfatter av mer enn 25 romaner, novellesamlinger og skuespill. Hun er vinner av en rekke priser, deriblant Goldsmiths Prize, Costa Books Award og Orwell Prize for Political Fiction, og hun har vært kortlistet til den prestisjetunge Booker-prisen hele fire ganger.

Maria Horvei er litteratur- og kunstkritiker. Nå møter hun Smith til samtale om litteraturen, kunsten, håpet og tiden vi lever i.

Foto: Sara Wood

//
Ali Smith and Maria Horvei
How do you write with a finger on the pulse of time, without knowing where you’re headed? That is what Ali Smith wanted to find out in an outrageous experiment – after convincing her editor: She wanted to write four books, about the four seasons, in four years.

The result: The four critically acclaimed and award winning novels Autumn, Winter, Spring and Summer, in which our own time seeps into the novels’ universe. Fate would have it that the years during which Smith wrote, were far from dull: In Britain, Brexit divides people, in Europe, the refugee crisis divides people, Donald Trump is elected president of the United States, and the world is hit by a global pandemic.

The novel quartet is no mere reportage, however. The books are all filled with Smith’s trademark playfulness in both language and plot, and an almost defiant optimism. The stories and characters of the four novels are intertwined, Smith uses Shakespeare and Dickens, and writes about forgotten artists such as Pauline Boty, Barbara Hepworth and Lorenza Mazzetti.

Scottish Ali Smith is the author of more than 25 novels, short story collections and plays. She is the winner of numerous awards, including Goldsmiths Prize, Costa Book Awards and the Orwell Prize for Political Fiction, and she has been short listed for the prestigious Booker Prize four times.

Maria Horvei is a literature and art critic. She will meet Smith for a conversation about literature, art, hope and the times we live in.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.