page view image

Grenseminoritetene. Et historisk perspektiv på Nordkalotten ved Einar Niemi

Arrangementsinformasjon
event image

De nordligste delene av Norge, Sverige, Finland og Russland var lenge uten faste grenser, og migrasjoner på tvers av landene var vanlig. Grensene som etter hvert ble trukket opp, skapte problemer for de såkalte «grenseminioritetene» – samer, kvener/norskfinner og andre folkegrupper som levde på tvers av områdene. Både økonomisk, juridisk og ideologisk ble spørsmålet stadig viktigere: Hvor hørte de egentlig til?

Einar Niemi er professor emeritus i historie ved UiT, med spesielt fokus på migrasjon, minoriteter og regionalisme i nord. I dette foredraget vil han gi en innføring i Nordkalottens historie, med fokus på folkegrupper, migrasjon og nasjonsbygging. 

Ansvarsfraskrivelse

Billetter refunderes kun ved avlysning