page view image

Forbrytelse og straff. Nadifa Mohamed og Nazneen Khan-Østrem

Arrangementsinformasjon
event image

* Scroll down for English *


Er rettsstaten der for deg hvis du anklages for en forbrytelse du ikke har begått? Hva hvis du er en svart, muslimsk mann og innvandrer?

Det var realiteten for sjømannen Mahmood Mattan i Cardiff, som i 1952 ble anklaget for mordet på en jødisk ung kvinne. Mattan ble dømt og henrettet – som den siste i Storbritannias historie. Først i 1998 ble han frikjent.

Det er denne virkelige historien Nadifa Mohamed forteller i romanen Mannen fra Tiger Bay (til norsk ved Ragnhild Eikli). Gjennom Mohameds portrett trer mennesket Mattan fram i all sin kompleksitet: sjømannen, faren, gambleren og danseren. Romanen, som ble kortlistet til den prestisjefylte Booker-prisen i 2021, er nyansert og full av empati, fortalt i et levende og poetisk språk.

Dagens Storbritannia preges av Brexit og debatter om hvorvidt asylsøkere kan deporteres til Rwanda. Mohamed har pekt på likhetene mellom det Storbritannia Mattan opplevde og dagens situasjon. Hvilke mekanismer bidro til at Mattan ble feilaktig dømt, og finnes disse fortsatt i dag?

Nadifa Mohamed er født i Hargeisa, Somaliland, og oppvokst i Storbritannia. Hun har tidligere gitt ut de prisvinnende romanene Svart mamba og I de tapte sjelers land, og i 2013 var hun med på Grantas liste over «Best Young British Novelists». Mohamed sitter også i det kunstneriske rådet for Litteraturhusets satsning på afrikansk litteratur.

På Litteraturhuset møter hun journalist og forfatter Nazneen Khan-Østrem, som også har gravd i skyggesidene til det britiske imperiet i boka London - blant gangstere, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det britiske imperiet.

Samtalen vil foregå på engelsk.


Crime and Punishment
Nadifa Mohamed and Nazneen Khan-Østrem

Does the rule of law protect you if you are accused on a crime you did not commit? What if you are a Black, Muslim man and an immigrant?

This was the reality for the Cardiff sailor Mahmood Mattan, who in 1952 was accused of the murder of a young, Jewish woman. Mattan was convicted and executed – as the last man in the history of Britain. He was not aquitted until 1998.

This is the true story forming the backbone of Nadifa Mohamed’s novel The Fortune Men. Through Mohamed’s portrait, Mattan the human being emerges in all his complexity: The sailor, the father, the gambler and the dancer. The novel, which was short listed for the prestigous Booker Prize in 2021, is nuanced and filled with empathy, told in a vivid and poetiic language.

Today, Britain is marked by Brexit and public debates of whether asylum seekers may be deported to Rwanda. Mohamed has emphasized the similarities between Mattan’s Britain and the situation today. What mechanisms lead to Mattan’s wrongful conviction, and are those still in play today?

Nadifa Mohamed was born in Hargeisa, Somaliland, and grew up in the UK. She has previously published the novels Black Mamba Boy and The Orchard of Lost Souls. In 2013, she appeared on Granta’s list of «Best Young British Novelists». Mohamed is also part of the artistic council for The House of Literature’s project on African literature.

At the House of Literature, she will be joined in conversation by journalist and writer Nazneen Khan-Østrem, who herself has explored the shadows if the British Empire in her book London. Among Gangsters, Rabbis, Oligarchs, Rebels and other children of the British Empire.

The conversation will be in English.