page view image

Det russiske imperiet og Ukraina. Saklig søndag med Halvor Tjønn

Arrangementsinformasjon
event image

I mer enn 30 år har Halvor Tjønn, som journalist, kommentator og forfatter, fulgt de store konfliktene i vår tid. Han har blant annet hatt tre opphold som korrespondent i Moskva. Denne perioden omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen under Vladimir Putin.


Halvor Tjønns tobindsverk om Russland: Russland blir til og Det russiske imperiet, er imponerende dypdykk i Russlands historie. I dag besøker han Litteraturhuset for å snakke om det som kanskje er kjernen i konflikten mellom Russland og Ukraina: de tette båndene mellom de to landene, men også, og ikke minst, hva som skiller dem kulturelt og historisk.