De glemte motstandskvinnene. Saklig søndag med Mari Jonassen

Arrangementsinformasjon

Mari Jonassen har skrevet flere bøker om andre verdenskrig samt biografier om foregangskvinner. I hennnes nye utgivelse Norske kvinner i krig 1939-1945 fyller hun en stor hvit flekk i okkupasjonshistorien.

Norges kvinner bidro i alle deler av motstandskampen under krigen. Mange risikerte liv og helse ved å engasjere seg i etteretning, flyktningtrafikk og illegal presse. Andre tok aktivt del i sabotasje og militær motstandsvirksomhet. Likevel har innsatsen deres som regel blitt undervurdert og bagatellisert.

Boka byr på en hel mengde med ukjente historier fra hele landet og er basrt på hundrevis av intervjuer som til nå har ligget og støvet ned i arkivene på Norges Hjemmefrontmuseum.

Kom og hør Jonassen fortelle om de glemte motstandskvinnene.

Foto: Tine Poppe

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.