page view image

Aasta Hansteen VS Katti Anker Møller. Feminist-battle med Marta Breen og Hege Duckert

Informasjon
event image

Aasta Hansteen og Katti Anker Møller var begge sentrale kvinnesakskvinner i overgangen mellom 1800-og 1900-tallet, men hvem av dem var kulest? 

Var det Aasta Hansteen (1824-1908), som var Norges første kvinne med profesjonell malerutdannelse, målsaksforkjemper, og forfatter av blant annet Kvinden skabt i Guds billede, som protesterte mot «hankjønnstyranniet» og kirka? Eller var det Katti Anker Møller (1868-1945), som var sosial- og helsepolitiker og jobbet hele livet for «moderskapets frigjørelse», for bedre fødselspolitikk og livsvilkår for mødre, og for å øke kunnskapen om prevensjon? 

Marta Breen og Hege Duckert er begge journalister, forfattere og feminister, og i høst er de også aktuelle med hver sin biografi – Breen om Aasta Hansteen, og Duckert om Katti Anker Møller. I kveld tar de opp kampen på vegne av sin feminist, og vil i hvert sitt korte foredrag argumentere for hvorfor Aasta Hansteen eller Katti Anker Møller var best.

Publikum får stemme på sin yndlingsfeminist, både før og etter forsvarstalene! 

Foto: A. Moestue/Nasjonalbiblioteket. Bearbeidet av Litteraturhuset.