page view image

Om Gina Krog: feminist og tindeklivar. Saklig søndag med Magnhild Folkvord

EVENT INFORMATION
event image

Gina Krog (1847-1916) var med på å forandre Norge. Da hun var 33 år gammel sa hun opp lærerjobben for å "ofre seg" for kvinnesaken. Målet var full kvinnefrigjøring. Dette krevde økonomisk selvstendighet og stemmerett. Krog var redaktør for det første kvinnepolitiske tidsskriftet i Norge, Nylænde, og hun stiftet Norske kvinners nasjonalråd, som knyttet norske kvinneorganisasjoner til den internasjonale kvinnebevegelsen. Og så klatret hun i fjell!

Magnhild Folkvord har i en årrekke vært aktiv i kvinne og fagbevegelsen. Hun var også mangeårig journalist i Klassekampen og er forfatter av en rekke bøker, nå sist Gina Krog: feminist og tindeklivar. Få med deg Magnhild Folkvords foredrag om en ekte foregangskvinne i kampen for kvinners frihet.