Med skrift som våpen. Arundhati Roy og Aslak Sira Myhre / With Writing as Weapon.

EVENT INFORMATION

Tjue år etter den kritikerroste debuten og Booker-prisvinnende Guden for små ting er Arundhati Roy tilbake med en ny roman. Ministeriet for den høyeste lykke (oversatt av Kirsti Vogt) er en viltvoksende fortelling, befolket med en mengde særegne karakterer. Dette er en roman som hopper lekent i tid og sted, mellom fortid og nåtid, Delhi og Kashmir.

Roy har kalt den en roman om grenser. Grenser i form av den fysiske delingen av India og Pakistan og de mange grensene som stykker opp Kashmir. Men også grenser i form av splittede identiteter og mangel på muligheter for å leve ut sine ekte sider. Slike begrensninger splitter hijraen, eller transkvinnen, Anjum og de mange andre figurene i boka, mennesker som på ulike måter lever dobbeltliv.

Siden gjennombruddsromanen har Roy markert seg som aktivist og samfunnsdebattant. Aktivismen har uten tvil også funnet veien inn i den nye romanen, gjennom treffende beskrivelser av globaliseringens klasseskiller, maktmisbruk og religiøs nasjonalisme.

Samtidig er romanen full av Roys umiskjennelige boblende prosa, satiriske sleivspark, overraskende bildebruk, lekne avsporinger og skråblikk på alle de underlige tingene, menneskene og hendelsene som dukker opp rundt oss i livet. Med Ministeriet for den høyeste lykke befester Roy sin posisjon som en av vår tids fremste skjønnlitterære forfattere. Roy møter tidligere daglig leder av Litteraturhuset og nå nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til samtale.

Samtalen foregår på engelsk.

arundhatiroy
ministerietfordenhøyestelykke
aslaksiramyhre
litteraturhuset

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.