Litteraturens framtid: På leting etter det frie individ. Foredrag ved Svetlana Aleksijevitsj

EVENT INFORMATION

Hvor er litteraturen på vei? Hvilken kraft har litteraturen til å skape empati og nye ståsteder? På hvilken måte gir den plass og stemme til dem som ikke kommer til orde? Har litteraturen makt til å takle de materielle og mellommenneskelige utfordringene vi står overfor? Kan den si noe om menneskenes tilstand og menneskehetens framtid? 

Nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj er en av forfatterne som denne høsten vil gjeste Litteraturhuset og belyse disse spørsmålene fra sitt unike ståsted. I fembindsverket Utopiens stemmer undersøker hun den russisk-sovjetiske erfaringen. Historien er ofte arrogant, mener Aleksijevitsj. Hun går inn i fortellingene som ekskluderes fra den offisielle historien. Bøkene hennes er flerstemmige kor, men man kan hele tiden skjelne den enkelte stemme i koret. Vi kan lytte til det menneskelige, både i enkelthistoriene og i det universelle og evige. 

Som en markering av vårt tiårsjubileum ser Litteraturhuset framover. Vi har invitert et knippe forfattere som gjennom sin skrift og sitt virke på ulike måter går inn i denne tematikken og gir oss en bedre forståelse av vår historie og den verden vi lever i, gjennom ord, kunst og litteratur.

Foredraget holdes på russisk og blir tolket. På grunn av forventet stor pågang blir det lagt ut gratisbilletter.


litteraturhuset
svetlanaaleksijevitsj
litteraturensfremtid