Jubileumsforestilling: Den politiske kroppen. Édouard Louis, Athena Farrokhzad, Kristina Leganger Iversen og Sandra Kolstad

EVENT INFORMATION

Mennesket lever i verden gjennom kroppen. Det er gjennom kroppen vi erfarer, møter andre, uttrykker vår identitet og individualitet. Kroppen kan også domineres og kontrolleres – av oss selv eller av andre, av rammene og strukturene i det samfunnet vi lever i. Den er åstedet for våre forestillinger om kjønn, klasse, rase og tilhørighet.

Kroppen er skjæringspunktet mellom natur og kultur, språk og erfaring. Hvordan manifesterer kjønn og seksualitet seg i kroppslige erfaringer? Hvordan speiles samfunnet vi lever i, hjemmet, relasjonene og omgivelsene vi vokser opp i, i kroppen? Og hvordan ser fremtidens kropp ut, i verden og i litteraturen?

Som en del av vårt jubileum har vi invitert noen av de viktigste nye litterære stemmene til å skrive en poetisk meditasjon over den politiske kroppen.

Svenske Athena Farrokhzad, franske Édouard Louis og norske Kristina Leganger Iversen har alle skrevet litteratur som utfordrer og utvider måten vi tenker om identitet, språk og kropp. Forfatterne vil framføre tekstene sammen med popartist og komponist Sandra Kolstad med flere.

litteraturhuset
athenafarrokhzad
edouardlouis
sandrakolstad
kristinalegangeriversen

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.